Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Sprawozdania finansowe 2018

Informacja dodatkowa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nasze przedszkole istnieje od 1981r. Opiekę nad dziećmi sprawował 21-osobowy zespół pracowników pod czułym i sprawnym nadzorem p. dyr. Aliny Żelazko.

Przedszkolem od sierpnia 1991r. kierowała Alicja Karczewska.

W celu zmniejszenia ilości dzieci w poszczególnych grupach w 1996 roku placówka została przekształcona w przedszkole 5-oddziałowe.

Od września 2009r. w naszym przedszkolu utworzono szósty oddział. Wszystkim grupom nadaliśmy nazwy i od początku roku szkolnego  dzieci bawią się w salach : ,,Pszczółki", ,,Mrówki", ,,Żaby", ,,Wieloryby", ,,Żyrafy" i ,,Koty".

Od 2001r. przedszkole nosi nazwę „Grymuś” ( od słów: gry muzyka, śpiew).

1 września 2004r. w drodze konkursu stanowisko dyrektora objęła mgr Małgorzata Olszowa.
W 2006r. uroczyście obchodziliśmy 25 – lecie działalności naszego przedszkola.
1 września 2015r. w drodze konkursu stanowisko dyrektora objęła mgr Dominika Kudlicka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 16

Przedwodnicząca:

mgr Dominika Kudlicka

Członkowie:

 • mgr Joanna Jędrych
 • mgr Urszula Musielak
 • mgr Iwona Grzeszczak
 • mgr Małgorzata Gawryluk
 • mgr Małgorzata Olszowa
 • mgr Małgorzata Daniluk
 • mgr Beata Chrzanowska
 • Beata Włodek-Bazewicz
 • mgr Karolina Bielska
 • mgr Emilia Trzepałka
 • mgr Aneta Wasążnik
 • mgr Jolanta Darewska
 • mgr Łukasz Masny
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

mgr Dominika Kudlicka

tel: 22 7795411

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rada Rodziców Przedszkola nr 16

Przedwodniczący:

Artur Turos

Członkowie:

 • Justyna Rudnicka
 • Małgorzata Kucharzewska
 • Agnieszka Paska
 • Paulina Rębkowska
 • Magdalena Ciastkowska - Borysiuk