Rada Rodziców Przedszkola nr 16

Przedwodnicząca:

Sylwia Kołodyńska

Członkowie:

  • Iwona Szczygielska
  • Małgorzata Bąk
  • Kinga Borzymowska
  • Małgorzata Zakrzewska
  • Iwona Michalik