Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 16

Przedwodnicząca:

mgr Dominika Kudlicka

Członkowie:

 • mgr Joanna Jędrych
 • mgr Grażyna Małkiewicz
 • mgr Urszula Musielak
 • mgr Grażyna Staniszewska
 • mgr Iwona Grzeszczak
 • mgr Małgorzata Gawryluk
 • Klaudia Mikulska
 • mgr Małgorzata Olszowa
 • mgr Małgorzata Daniluk
 • mgr Beata Chrzanowska
 • Beata Włodek-Bazewicz
 • mgr Jolanta Darewska
 • mgr Łukasz Masny